Tevredenheidsenquête

Uw tevredenheid over het medisch laboratorium CMP, uw mening telt!

 

Geachte Collega,

Graag hadden wij 3 minuten van uw tijd genomen om ons via onze online enquête uw tevredenheid over de dienstverlening door het medisch laboratorium CMP mee te delen.

Zoals elke onderneming werkt ook CMP aan de continue verbetering van de kwaliteit en de dienstverlening, aangepast aan uw behoeften en verwachtingen. Om dit te kunnen bereiken is uw mening uiterst belangrijk voor ons.

Meerdere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden sinds onze laatste enquête. Daarom zouden wij heel blij zijn uw feedback to mogen ontvangen om uw ervaringen en tevredenheidsniveau te begrijpen en ons een opportuniteit te geven om waar nodig verbeteringen door te voeren. Daarvoor aarzel niet om specifieke commentaren toe te voegen.

De enquête van dit jaar kan u aan de hand van onderstaande link (die u in uw internet browser kan overschrijven) bereiken.

https://nl.surveymonkey.com/r/CMP2021N

Wij danken u bij voorbaat voor uw tijd en feedback.

Met collegiale groeten,

Dr. Marie-Françoise Dehou

Medisch Directeur

 

 

 

  • CMP

    Hoogtechnologisch medisch laboratorium

  • Meer dan 1500 verschillende testen op stalen

  •  

  • Van routineonderzoek tot uiterst gespecialiseerde bepalingen