Privacybeleid

CMP stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze Internet site op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:

 • Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren.
 • Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.
 • Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.
 • De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren. Daarnaast kunnen we dit gebruiken om u in de toekomst over CMP en haar producten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kunt u ons dat melden.
 • We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van CMP zijn.

Onze website bevat links naar niet-CMP websites. CMP is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites.
Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: CMP Alsembergsesteenweg 196, B-1190 Brussel. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten van CMP. U hebt toegangsrecht en een correctierecht met betrekking tot deze gegevens. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij CMP dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van CMP. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. CMP is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat CMP verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

CMP wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door CMP materiaal te sturen geeft u aan CMP het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan CMP ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. CMP heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. CMP houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat CMP vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van CMP, België en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

 • CMP

  Hoogtechnologisch medisch laboratorium

 • Meer dan 1500 verschillende testen op stalen

 •  

 • Van routineonderzoek tot uiterst gespecialiseerde bepalingen